КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ТА ЦІННІ ПАПЕРИ

Корпоративне право – одна з найскладніших сфер права. Специфіка його полягає у тому, що воно пов’язано із різними галузями права: господарським, цивільним, податковим, трудовим і цей перелік продовжується в залежності від спеціалізації бізнесу, правового статусу учасників бізнесу.

Фахівці компанії мають багаторічний та успішний досвід надання бізнесу якісних послуг в цій сфері права.

Компанія надає повний спектр послуг в цій сфері права зокрема:

 • реєстрація бізнесу та вибір форми господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, повне товариство, командитне товариство;
 • розробка корпоративних документів ( статути, положення, корпоративні договори тощо) з урахуванням індивідуальних потреб бізнесу;
 • оцінка корпоративних ризиків та перевірка документів на відповідність вимогам законодавства;
 • ліквідація бізнесу будь-якої складності;
 • реорганізація бізнесу ( виділ, поділ, перетворення, злиття);
 • зміна форми ведення бізнесу: перетворення акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю, будь-які інші види перетворення;
 • супровід корпоративних операцій бізнесу: проведення зборів акціонерів ( учасників), виплата дивідендів, операції зі статутним капіталом ( передання майна до статутного капіталу, збільшення, зменшення розміру статутного капіталу);
 • емісія цінних паперів ( додатковий випуск акцій, облігацій, інших цінних паперів);
 • супровід придбання та продажу бізнесу, юридичний аудит (due diligence);

Для забезпечення повного циклу надання послуг в цій сфері компанія має багаторічний досвід та надійних партнерів з надання супутніх послуг: послуг в сфері аудиту господарської діяльності, оцінки майна, нотаріальних послуг.

Окремим видом послуг компанії в сфері корпоративного права є судовий захист корпоративних прав та супровід корпоративних спорів будь-якої складності, зокрема:

 • визнання недійсними рішень органів управління ( загальних зборів, наглядової ради);
 • визнання недійсними установчих документів;
 • визнання недійсними договорів купівлі-продажу часток ( акцій);
 • визнання недійсним правочинів, вчинених з перевищенням повноважень тощо;
 • скасування реєстраційних дій;
 • захист корпоративних прав акціонерів ( учасників) в судовому порядку.

Фахівці компанії мають різноманітний та успішний досвід вирішення корпоративних спорів.