ГОСПОДАРСЬКЕ І ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Неможливо собі уявити будь-яке підприємство, що у своїй діяльності обходиться без укладення договорів.

Часто ми починаємо правовий супровід замовника ще на етапі планування ним того чи іншого виду підприємницької активності, допомагаючи вибрати найбільш прийнятну організаційно-правову форму господарювання, оформити всі необхідні дозвільні документи та ліцензії, правильно побудувати роботу з регулюючими та контролюючими органами, а також розробити і впровадити систему господарських договорів.

Обслуговуючи компанії, що здійснюють  свою діяльність у найрізноманітніших галузях господарювання, наші юристи надають клієнтам консультації з усіх питань, які можуть виникнути на будь-якому етапі здійснення діяльності. Фахівці компанії консультують підприємства шляхом надання разових усних консультацій, комплексних письмових висновків, а також на умовах абонентського обслуговування. При розробці кожного договору, незалежно від його правової природи і галузі, в якій здійснює свою діяльність те чи інше підприємство, ми намагаємося в першу чергу зрозуміти, якого правового і, що важливо, економічного ефекту прагне досягти підприємство в результаті реалізації такого договору.

Складаючи окремий договір або договірну схему для комплексного врегулювання правовідносин господарюючого суб'єкта з його контрагентами, ми додатково прораховуємо податкові наслідки від реалізації схеми, беремо до уваги особливості відображення господарських операцій в обліку підприємства, визначаємо чи не виникнуть складнощі при здійсненні розрахунків між контрагентами. Такий підхід особливо цінний, якщо йдеться про зовнішньоекономічну діяльність наших клієнтів і валютні розрахунки з нерезидентами.

Основні послуги практики господарського й договірного права:

  • здійснення комплексного аналізу на етапі планування будь-якого виду підприємницької діяльності з метою надання висновків щодо нормативних вимог і найбільш оптимальних форм її здійснення;
  • надання письмових висновків та консультацій з будь-яких питань, що виникають в процесі здійснення діяльності суб'єктом господарювання;
  • розробка всіх видів цивільно-правових і господарських договорів, контрактів, меморандумів, в тому числі зовнішньоекономічних;
  • підготовка протоколів розбіжностей, узгодження змін та доповнень до вже укладених договорів, контрактів;
  • правова експертиза договорів, контрактів і договірних схем;
  • супровід клієнтів в переговорах з контрагентами, в тому числі з питань укладення контрактів, внесення змін в існуючі договірні відносини;
  • супровід клієнтів на етапі реалізації угод, контрактів, договірних схем, у тому числі при реалізації розрахунків в будь-яких формах, включаючи розрахунки в іноземній валюті;
  • представництво інтересів і супровід клієнтів в органах державної виконавчої влади з питань, що виникають у процесі господарювання.