ЗВЕРНЕННЯ ДО ЕВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Європейський суд з прав людини – це міжнародний суд, який може розглядати тільки заяви від осіб, організацій та підприємств, які стверджують, що їхні права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та Протоколами до неї (далі – Європейська Конвенція), були порушені.

Європейська Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого значна кількість європейських держав зобов’язалися забезпечувати закріпленні нею фундаментальні права.

Європейський суд з прав людини не може розглядати будь-які скарги, а лише ті, які відповідають встановленим у статті 35 Європейської конвенції умовам прийнятності.

За загальним правилом звернутися до Суду можна протягом чотирьох місяців з дня ухвалення остаточного рішення національного суду, яке не підлягає оскарженню.

При цьому, заявник заповнює заяву відповідно до вимог, викладених у статті 47 Регламенту Суду.

Офіційними мовами Суду є англійська і французька, але якщо це зручніше для заявника, він можете звернутися і офіційною мовою однієї з країн, які ратифікували Європейську Конвенцію, щоправда лише на початковому етапі. Якщо Суд визнає заяву з приводу скарг заявника прийнятною, то все подальше спілкування відбуватиметься англійською чи французькою мовами.

Заяви до Суду надсилаються виключно поштою, при цьому заявнику не потрібно приїжджати в м. Страсбург особисто і представляти свою справу усно. Проте, перш ніж відправити свою заяву, заявнику необхідно залишити собі її повну копію. Таким чином, якщо Секретаріат Суду поінформує заявника про те, що заява є неповною, він буде мати можливість швидше і без труднощів подати нову заяву. Якщо перша заява, яка є неповною, не була прийнята, у заявника може не залишитися досить часу, щоб подати нову заяву до завершення встановленого строку.

У випадку дотримання всіх необхідних умов, Суд відкриває досьє за заявою, про що інформує заявника.

Секретаріат Суду може звернутися до заявника із проханням надати додаткову інформацію чи пояснення. Заявнику потрібно без затримки надавати відповіді на запити Секретаріату, оскільки неповні нові досьє, які не можуть бути розглянуті, знищуються через шість місяців, якщо відповідь від заявника не надходить. Крім того, просимо зауважити, що, коли справу призначено до розгляду в Суді і заявник не відповідає на лист Секретаріату із запитом про інформацію чи документи, Суд може дійти висновку, що заявник не зацікавлений у подальшому розгляді справи. Внаслідок цього справа може не розглядатися Судом або бути визнана неприйнятною чи вилучена з реєстру справ, які перебувають на розгляді Суду.

Розгляд справи у Суді є безкоштовним. Разом з тим, заявника своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, винесене Судом у його справі.

Фахівці компанії, володіючи офіційними мовами суду та маючи практичний досвід співпраці з Судом, надають повний спектр послуг від підготовки аналізу підстав для звернення та відповідної практики Суду до виконання рішення Суду на території України.