СПОРИ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Приписами Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено право учасників правовідносин визначити, право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом (тобто до правовідносин, в яких хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною особою; об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної держави).

Окрім того, вищезазначеним законом також передбачені положення щодо вирішення питання підсудності справ з іноземним елементом, згідно з яким справи щодо вирішення спору між іноземними та українськими компаніями можуть розглядатися як у судах України, так і в судах іноземних держав, крім випадків виключної підсудності.

Тобто, не виключається можливість виникнення ситуацій, коли спір може розглядатись як у судах України, так і підлягати вирішенню в суді іноземної держави.

Процес узгодження та планування дій під час представництва інтересів іноземної юридичної особи в українських судах є досить складним та потребує комплексу:

  • підтвердження правосуб’єктності іноземної особи в судовому процесі;
  • вибір норм застосовного права;
  • з’ясування змісту та обсягу застосування норм іноземного права з урахуванням практики та доктрини її застосування;
  • здійснення процесуальних дій на території іноземної держави;
  • забезпечення виконання рішення іноземного суду як території України;
  • забезпечення виконання рішення суду України на території іноземної держави;

Фахівці компанії, маючи практичний досвід в сфері міжнародного приватного права та відповідну кваліфікацію, надають повний спектр послуг від підготовки та аналізу підстав для звернення до судових органів до примусового виконання рішення суду у спорі, ускладненим іноземним елементом: визнання та виконання рішення іноземного суду на території України та визнання та виконання рішення суду України на території іноземної держави.