БАНКРУТСТВО

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному законодавством, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Неспроможність боржника – неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Перед прийняттям рішення щодо участі в процедурі банкрутства слід враховувати, що підставою для введення особливого порядку, спрямованого на відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та застосування ліквідаційної процедури є стан неплатоспроможності боржника, який встановлюється судом за наявності передбачених законодавством ознак.

Компанія пропонує комплекс послуг по юридичному супроводу процедур неплатоспроможності та банкрутства,  зокрема:

 • створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) та її діяльності;
 • повідомлення кредиторів про припинення;
 • створення інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації;
 • оцінка основних засобів;
 • складання проміжного ліквідаційного балансу;
 • систематизація та аналіз заяв з кредиторськими вимогами;
 • підготовка відповідей ліквідаційної комісії про визнання (відхилення) кредиторських вимог;
 • формування та ведення реєстру вимог кредиторів;
 • складання та затвердження проміжного ліквідаційного балансу;
 • сприяння в незалежному аудиті проміжного ліквідаційного балансу;
 • виявлення наявного майна суб’єкта господарювання, який ліквідується;
 • реалізації права боржника на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, а саме:
  підготовка заяви та всіх необхідних документів відповідно до вимог законодавства стосовно порушення провадження у справі про банкрутство.
 • представництво боржника чи ініціюючого кредитора в суді під час прийняття рішення про порушення провадження про банкрутство та введення відповідної судової процедури;
 • реалізації права кредитора на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство;
 • представництво інтересів кредиторів чи боржника в судових процедурах, які застосовуються щодо боржника (розпорядження майном, мирова угода, санація).