АРБІТРАЖ

Арбітраж – це спосіб врегулювання спорів у незалежній приватній інстанції: арбітражному суді.

Термін «арбітраж» вживається для позначення як третейського судочинства (внутрішнього арбітражу), так і міжнародного арбітражу.

Як правило, арбітражний суд діє у складі одного або трьох арбітражних суддів (арбітрів). Головне завдання арбітражу полягає у врегулюванні спору шляхом застосування норм діючого законодавства. Завершується арбітражне провадження ухвалою рішення арбітражного суду, яке, як правило, є остаточним і має зобов’язальну дію для сторін. Рішення арбітражного суду може бути оскаржене у державному суді лише у виключним випадках. У більшості країн світу арбітражні рішення є обов’язковими до виконання.

Розгляд спорів арбітрами, може бути проведено в порядку призначення арбітрів за кожною окремою справою (арбітраж ad hoc), або постійними арбітражними органами, в Україні таким органом є Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, в кожній країні світу як правило є свій інституційний арбітраж.

Розгляд міжнародних комерційних суперечок у комерційних арбітражних судах (третейських судах) має ряд переваг перед розглядом цих спорів у державних судах.

Основні переваги

 • Арбітраж – процедура не публічна. Процедура арбітражу, усне слухання в арбітражі закриті для ЗМІ та громадськості; як сторони, так і арбітр зобов’язані дотримуватися суворої конфіденційності. У такий спосіб гарантується захист комерційних таємниць, подробиць ділового чи приватного життя від публіки, ЗМІ та конкурентів.
 • Арбітри є авторитетними експертами. Сторони абсолютно вільні у виборі арбітра (третейського судді). Ним може бути представник будь-якої професії, будь-якої національності чи громадянства. Головна вимога до арбітра – неупередженість та незалежність. Це гарантує об’єктивність, компетентність арбітра й довіру до нього з боку сторін.
 • Гарантія виконуваності арбітражних рішень. В Україні і закордоном рішення арбітражних суддів обов’язкові для виконання. Завдяки Нью-йоркській конвенції ООН про визнання й виконання рішень іноземних арбітражних судів (1958 р.) у багатьох країнах виконання арбітражних рішень набагато легше, а ніж виконання рішень державних судів.
 • Арбітраж сприяє економії часу й заощадженню коштів.

Організація порядку проведення арбітражу відповідно до потреб і можливостей сторін, відсутність апеляційного й касаційного оскарження дозволяють врегулювати спір у арбітражі в доволі короткий термін. Заощадити кошти можна на перекладі та/або на дорожніх витратах, оскільки сторони мають право наперед визначити зручні для себе мову і місце арбітражного провадження.

Наші фахівці, враховуючи міжнародну практику, успішно проводять арбітражні процеси в Україні та за кордоном, представляючи інтереси та консультуючи клієнтів у комерційних та інвестиційних спорах, спорах, пов'язаних з діяльністю спільних підприємств, ліцензуванням, страхуванням і в інших суперечках.

Підготовка до вирішення спорів починається за довго до того, як ділові відносини сформувалися і суперечка виникла. Ми допомагаємо скласти арбітражне застереження в комерційному контракті. У цьому випадку наші клієнти вже підготовлені до цих спорів, вони знають, як і де спірна ситуація буде розв'язуватися, яка мова буде використовуватися, матеріальне право якої держави буде застосовуватися при вирішенні спору і які формальності повинні бути дотримані.

Складання арбітражного застереження для міжнародних комерційних контрактів є важливим компонентному правових послуг, що надаються нами в області міжнародного арбітражу. Ми даємо поради по формі арбітражного застереження, яка б найкращим чином задовольняла вимогам конкретної комерційної операції, готуємо необхідні документи.

Фахівці нашої фірми представляють наших клієнтів як в Україні, так і за кордоном, у справах, які мають безпосереднє відношення до міжнародного арбітражу, наприклад, таким як примусове виконання арбітражних рішень, попереднє забезпечення позовних вимог, підтвердження або скасування арбітражного рішення. В іноземних державах з метою успішного вирішення справи ми можемо залучати до роботи місцевих адвокатів, які спеціалізуються в області процесуального права.

Ми консультуємо клієнтів та надаємо послуги з усіх, пов’язаних з міжнародним арбітражем питань, включаючи:

 • вибір міжнародної арбітражної інституції при укладанні зовнішньо-економічних контрактів купівлі-продажу товарів та надання послуг;
 • вибір застосовного права;
 • складання та узгодження арбітражних застережень та окремих арбітражних угод;
 • підготовка зовнішньоекономічних контрактів, угод;
 • доарбітражні переговори з врегулювання міжнародних суперечок і погашення заборгованості;
 • правова експертиза наданих документів і типу заборгованості, вибір оптимального варіанту погашення заборгованості;
 • проведення аналізу та оцінки перспективності арбітражного справи;
 • супровід в процесі переговорів щодо мирного врегулювання суперечок, складання проектів та укладення мирових угод;
 • визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень в Україні та за кордоном;
 • пошук актуальних даних про боржника і його активах;
 • підготовка позовної заяви та матеріалів для подачі в міжнародні арбітражні інстанції;
 • представництво інтересів замовника в міжнародних арбітражних комерційних судах;
 • розв'язання комерційних суперечок в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України;
 • представництво при оскарженні рішень комерційних арбітражних судів;
 • визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень;
 • встановлення ліквідних активів боржника, накладення на них арешту, оцінка та примусова реалізація майна боржника для погашення заборгованості за арбітражним рішенням, тощо.